Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej w podatku od towarów i usług jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych i właściwych rejestrów. Usługa jest często łączona jest z przeglądem podatkowym obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku.

Usługa rozliczania podatku VAT obejmuje:

 • weryfikację konieczności zarejestrowania się na podatek VAT w Polsce;
 • rejestrację jako podatnik VAT;
 • weryfikację zgodności dostarczanych dokumentów z przepisami ustawy o VAT;
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • przygotowanie oraz składanie:
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT;
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-UE;
  • deklaracji Intrastat;
 • weryfikacja faktur oraz dodatkowej dokumentacji pod kątem możliwości zastosowania stawki VAT 0%;
 • asysta i pomoc w kontaktach z urzędem skarbowym;
 • wyrejestrowanie z VAT.

Powyższy zakres usług jest jedynie przykładową listą – na życzenie dostosowujemy naszą ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.