Oferujemy Państwu kompleksowe usługi księgowe, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, ewidencji dokumentów, raportowanie oraz pełną ewidencję kadrowo-płacową, zapewniając zgodność prowadzonych ksiąg z polskimi przepisami o rachunkowości oraz prawem podatkowym. Ścisła współpraca Naszego zespołu księgowych z doradcami podatkowymi, gwarantuje pełną poprawność rozliczeń i bezpieczeństwo podatkowe Państwa przedsiębiorstwa.

 

Zapewniamy:

  • usługi fachowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • sporządzanie sprawozdań finansowych 
  • analizy finansowe i wyceny w ramach realizowanych projektów
  • doradztwo w zakresie bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw 
  • analiza i ocena standingu finansowego firmy i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie odpowiednio do instrumentów rynku usług finansowych
  • przygotowywanie biznes planów, w tym dla przedsięwzięć deweloperskich
  • studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych 
  • rozliczanie dotacji unijnych
  • przygotowanie wniosków i rozliczenie wykorzystania pożyczek w programie JEREMIE