• tworzenie spółek prawa handlowego i ich kompleksowa obsługa
  • procesy przekształceń i fuzji spółek prawa handlowego
  • likwidacja spółek i procedura restrukturyzacji oraz upadłości firm
  • wdrażanie podatkowych rozwiązań optymalizacji strukturalnej działalności gospodarczej
  • zakładanie i obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń
  • pomoc prawna w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego
  • organizacja prawna wolontariatu

 

 Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.