Niejednokrotnie w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że spółka z o.o. zawierająca umowę:

1)      posiada zarząd składający się z jednej osoby (pełniącej funkcję, np. Prezesa lub Członka Zarządu),

2)      zaś jej umowa spółki zawiera postanowienie, zgodnie z którym spółkę reprezentuje co najmniej dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem (reprezentacja łączna).

Klienci, w zależności od tego, czy sami znajdują się w takiej sytuacji, np. wskutek złożenia rezygnacji przez drugiego Członka Zarządu albo negocjując z takim kontrahentem (sp. z o.o.), zadają sobie pytanie:

1)      czy powinni niezwłocznie powołać drugiego Członka Zarządu albo większą ich liczbę, by móc spełnić wymóg reprezentacji łącznej?  

2)      czy mogą bez żadnych ryzyk prawnych zgodzić się na zawarcie umowy przez kontrahenta (sp. z o.o.) reprezentowanego przez jedynego Członka Zarządu (mając na uwadze postanowienia jego umowy spółki stanowiące o reprezentacji łącznej)?   

Odpowiedź na pojawiające się w takich przypadkach pytania jest następująca – w sytuacji, gdy w spółce z o.o. Zarząd składa się wyłącznie z jednej osoby, wówczas nie znajdują zastosowania żadne postanowienia umowy spółki wymagające współdziałania przez takiego Członka Zarządu z innymi osobami, np. prokurentem. Innymi słowy, jedyny Członek Zarządu może w takim przypadku reprezentować spółkę z o.o. samodzielnie.

Należy zatem pamiętać, że łączny sposób reprezentacji dotyczyć może jedynie wypadków, kiedy Zarząd w spółce z o.o. jest wieloosobowy.